Obveščamo vse inštruktorje, koordinatorje in tečajnike, da smo v

oktorbru 2017 pričeli z izvajanjem tečajev v Hotelu Bellevue

na Mariborskem Pohorju.