Zdravniško društvo ATLS Slovenija

Zdravniško društvo ATLS Slovenija smo ustanovili tisti, ki se pri svojem delu vsakodnevno srečujemo s poškodovanci in smo si prizadevali v slovenski sistem obravnave poškodovancev vpeljati ATLS. Društvo je nastalo kot rezultat večletnega dela članov Društva travmatologov Slovenija, članov Slovenskega zdravniškega društva, članov Slovenskega združenja za urgentno medicino in drugih strokovnih zdravniških združenj. Je neprofitna in nevladna organizacija, katere namen je izključno vpeljevanje ATLS v Slovenijo in izobraževanje zdravnikov o postopkih ATLS.

Prepričani smo, da lahko oskrbo naših pacientov zelo učinkovito nadgradimo z didaktičnim formatom izobraževanja v obliki tečajev ATLS. Delovanje društva in znanje ATLS podpira svet za izobraževanje Zdravniške zbornice Slovenije in Ministrstvo za zdravje. V društvo vabimo vse, ki so prepoznali pozitivno naravnanost projekta in bi lahko s svojim delovanjem pripomogli k napredku in uresničitvi ideje – vpeljati in nadgrajevati ATLS v Sloveniji.

Predsednik in ustanovitelj društva je  dr. Roman Košir, dr. med., travmatolog, predstojnik urgentnega centra v UKC Maribor, ki je hkrati tudi protagonist ideje o uvedbi ATLS v Slovenijo.  Košir: “Moderne obravnave poškodovancev brez sistema ATLS si ne predstavljam. Odgovoren sem za kakovost dela v urgenci in to je en del izobraževanja za zdravnike, ki je nujen.”

Dr. Roman Košir, dr. med.
Predsednik ATLS Slovenija
Renata Mlakar, dipl. m. s.
Nacionalni koordinator ATLS Slovenija

Inštruktorji ATLS Slovenija

Roman Košir, dr. med.

Matjaž Vinder, dr. med.

Peter Golob, dr. med.

Marko Rifel, dr. med.

Petra Rupar, dr. med.

Tea Priman, dr. med.

Vitka Vujanović, dr. med.

Robert Carotta, dr. med.

Polona Studen Pauletič,dr. med.

Alja Skrt, dr. med.

Maruša Zamorano, dr. med.

Drago Brilej, dr. med.

Gregor Prosen, dr. med.

Franci Vindišar, dr. med.

Anže Militarov, dr. med.

Kristjan Sancin, dr. med.

Dario Kalacun, dr. med.

Brin Štabuc, dr. med.

David Hrovatin, dr. med.

Zala Čas, dr. med.

Damjana Kunej, dr. med.

Petra Strnad, dr. med.

Andreja Vinšek Grilj, dr. med.

Manca Mlakar, dr. med.

Neva Natek, dr. med.

Koordinatorji ATLS Slovenija

Renata Mlakar, dipl. m. s.

Aljaž Ladinik, dipl. zn.

Jerica Penko

Boris Drofenik, dipl. zn.