ATLS v svetu

Prvi izobraževalni prototip tečaja ATLS so v ZDA uvedli že leta 1978 pod nazivom ATLS – nadaljevalni postopki oskrbe poškodovancev. Tečaj je temeljil na predpostavki, da pravilna in pravočasna oskrba lahko pomembno izboljša preživetje poškodovanca. Ta primarna misel ostaja glavno vodilo ATLS še danes.

Nekaj let kasneje je ameriško Združenje kirurgov sprejelo tečaj ATLS kot del izobraževalnega programa bodočih ameriških kirurgov in drugih zdravnikov, ki sodelujejo pri obravnavi poškodovanca. Sledili so jim v mnogih državah po svetu.

Prvi ATLS tečaj, kot ga poznamo danes, je nastal leta 1980 v ZDA. Kanada je postala aktivni član ATLS skupine leta 1981. Nekatere države Latinske Amerike in Južne Amerike so ga vpeljale leta 1986. V Evropi je danes 22 držav z vpeljanim ATLS, prva med njimi je bila Velika Britanija leta 1988. Na svetu je več kot 80 držav, ki uradno uporabljajo ATLS kot standard za začetno obdelavo poškodovancev.

Vsako leto je na svetu izvedenih okoli 2.000 tečajev ATLS. Do zdaj je tečaj ATLS opravilo več kot milijon zdravnikov. Učbenik je doživel že svojo deseto izdajo.

ATLS V EVROPI

Med evropskimi državami je ATLS leta 1988 prva vpeljala Velika Britanija, sledile so ji Irska, Grčija, Italija, Nizozemska, Švedska, Danska, Portugalska, Španija, Nemčija, Litva, Norveška, Madžarska leta 2005. Skupina teh 16-ih držav se je leta 2006 zbrala v Torinu in ustanovila ATLS Evropa. Cilj ustanovitve ATLS Evropa je bila intenzivnejša promocija in izmenjava znanja in idej s področja zdravljenja poškodb po principih ATLS v Evropi. Za prvega predsednika je bil izbran dr. Claus Falck Larsen, sicer predsednik ATLS Danske.

ATLS Evropa je leta 2008 dosegel veliko in pomembno spremembo na področju upeljevanja sistema ATLS v nove države – pooblastilo, da lahko samostojno vodi postopek vpeljevanja.

ATLS V SLOVENIJI

Vodja vpeljevanja ATLS v Sloveniji, predsednik in ustanovitelj Zdravniškega društva ATLS Slovenija, Dr. Roman Košir, dr. med., sicer predstojnik Urgentnega centra UKC Maribor, se je odzval povabilu predsednika ATLS Evropa in je aktivno sodeloval pri pogajanjih in razložitvi specifične kulturne in ekonomske situacije novih evropskih držav.

Na osnovi teh pogajanj je ATLS Evropa od Ameriškega združenja kirurgov dobil dovoljenje, da samostojno vodi postopek vpeljevanja ATLS v evropske države. Ameriški strokovnjaki so sedaj prisotni le kot opazovalci na uvodnem tečaju v novi državi članici. Tako je Slovenija dobila priložnost, da se z bistveno manjšimi stroški in s pomočjo drugih Evropskih držav priključi skupini držav ATLS.

ATLS Slovenija je nastal 16. junija 2008, ko so predstavniki Društva travmatologov Slovenije in Ameriškega združenja kirurgov (American College of Surgeons) podpisali Sporazum o sodelovanju in vpeljavi ATLS v Slovenijo (Memorandum of Understanding) in uradno vpeljali poučevanje ATLS v Slovenijo s standardi in licenco Ameriškega združenja kirurgov. Zdravniško društvo ATLS Slovenija je nastalo junija 2009 z namenom izvajanja tečajev ATLS. Prvi tečaj ATLS je v Sloveniji potekal v oktobru leta 2010.