Zakaj ATLS?

Zakaj Advanced Trauma Life Support - ATLS ?

ATLS je zaporedje postopkov začetnega pristopa v obravnavi življenjsko ogroženih poškodovancev.
ATLS je univerzalni »jezik«, ki ga razumejo vsi sodelujoči v urgentni obravnavi pacienta.

Tečaj je namenjen vsem zdravnikom, ki se v praksi srečujejo s poškodovanci, predvsem pa urgentnim zdravnikom, zdravnikom različnih vej kirurških strok, zdravnikom anesteziologom in družinskim zdravnikom, ki delujejo v prehospitalni nujni pomoči na terenu. Zelo priporočljivo je, da tečaj opravijo zdravniki na začetku svojega postdiplomskega izobraževanja.

Tečaj, ki se ga lahko udeleži največ 16 zdravnikov, poteka zelo intenzivno dva dni in pol. Sestavljen je iz interaktivnih diskusij ob primerih s področja začetne oskrbe poškodovancev in iz praktičnih vaj, kjer so tečajniki razporejeni v skupine (4 tečajniki in 2 inštruktorja). Najbolj ključne točke obravnave poškodovancev so zbrane v učinkovitem izobraževalnem formatu, ki je standardiziran v vseh državah na svetu, ki uradno uporabljajo licenco Ameriškega združenja kirurgov (American College of Surgeons). Tečaj je interaktiven,  kar pomeni, da tečajniki skozi simulacije intenzivno sodelujejo ter rešujejo primere poškodovancev iz resničnih situacij (case scenario) od začetka do končne oskrbe ali premestitve. Tako učenje sintetizira vso pridobljeno znanje in ga zaokroži v smiselno celoto. Večkratna simulacija je v primerih, ko so razmere v realnih primerih lahko prekomerno napete, bistvena za dobro obvladovanje resničnih primerov. Da boste dosegli ustrezen nivo znanja, bo poskrbela ekipa prizadevnih inštruktorjev.

Inštruktorji so zdravniki, ki so opravili ATLS tečaj z odliko, imajo smisel in interes za učenje in so opravili tudi ATLS inštruktorski tečaj ter svoje delo opravljajo izključno z namenom širitve znanja principov ATLS.

Na koncu tečaja je potrebno opraviti pisni test, ki obsega 40 vprašanj z več možnimi odgovori. Pisni izpit je v angleškem jeziku, uporabljamo originalna vprašanja po pravilih ATLS Internatinonal. Praktični test obsega reševanje enega izmed realnih primerov s simulacijo pacienta, kjer mora tečajnik izvesti ali opisati vse ustrezne postopke za uspešno primarno oskrbo poškodovanca. Po opravljenem tečaju prejmete potrdilo – uradni certifikat, ki je uradno veljaven 4 leta in velja v vseh državah, ki imajo vpeljan ATLS. Po preteku 4 let se lahko udeležite ATLS Refresher Course, ki je krajši in namenjen osvežitvi znanja ATLS.

Zdravniška zbornica Slovenije podeljuje udeležencem ATLS tečaja 20 kreditnih točk.